Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Użytkowanie lasu

stos regularny

Ochrona przyrody

arboretum

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

proces akumulacji próchnicy

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

limonit

Laboratorium gleboznawcze, sprzęt i aparatura

pH metr – zestaw do pomiaru odczynu gleby

Ptaki

batalion

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt