Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Zoologia leśna

Żubr

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Doliny Środkowej Wisły

Łowiectwo

poduszka

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby brunatne wyługowane

Ptaki

pliszka siwa

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby Europy, przykłady jednostek szczegółowych tajgi południowej

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt