Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Ptaki

kormoran mały

Mechanizacja prac leśnych

kontrola pracy opryskiwacza

Mechanizacja prac leśnych

poduszkowiec

Drogownictwo leśne

Zabudowa biologiczno-techniczna leśnej skarpy przydrożnej

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby glejo-bielicowe właściwe

Mechanizacja prac leśnych

głowica Woody 50 (60, 70)

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt