Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

gabro, gabro oliwinowe

Pielęgnowanie drzew

wiązania elastyczne przelotowe

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

proces rdzawienia

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Płaskowyżu Kolbuszowskiego

Mechanizacja prac leśnych

ugniatanie gleby - badania laboratoryjne

Mechanizacja prac leśnych

przyczepa asenizacyjna - badanie

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt