Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Ochrona przyrody

gatunek inwazyjny

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

glejowa mozaika barw

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby deluwialne próchniczne

Laboratorium gleboznawcze, sprzęt i aparatura

analizator ogólnego węgla organicznego (OWO)

Mechanizacja prac leśnych

mieszalnik substratu

Mechanizacja prac leśnych

badania termograficzne prowadnicy układu tnącego

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt