Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Pielęgnowanie drzew

klasyczne postępowanie w leczeniu ubytków wgłębnych ze zgnilizną

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

oligotroficzna gleba leśna

Uboczne użytkowanie lasu

koźlarz czerwony

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

piaski zwałowe

Mechanizacja prac leśnych

mikrometr warsztatowy

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

illit

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt