Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

gnejsy

Mechanizacja prac leśnych

kosiarka do zbioru trzciny

Drzewa i krzewy

modrzew

Ochrona przyrody

siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Równiny Białogardzkiej

Laboratorium gleboznawcze, sprzęt i aparatura

dyfraktometr rentgenowski

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt