Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Wiedza o środowisku leśnym w jednym miejscu

Wyszukaj


Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

aluwia

Mechanizacja prac leśnych

pneumatyczny siewnik do siewu punktowego

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

chloryty

Rośliny zielne

Miesięcznica trwała

Łowiectwo

linijka

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

ekspozycja, wystawa eksponatów, np. monolitów gleb

O encyklopedii

Encyklopedia Leśna jest specjalistycznym serwisem internetowym obejmującym wiedzę o środowisku leśnym, gospodarce leśnej i ochronie przyrody tworzonym na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Adresowana jest do leśników, studentów, uczniów i wszystkich innych osób zainteresowanych leśnictwem.

Do opracowania haseł zostali zaangażowani uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych. Encyklopedia jest w ciągłej rozbudowie, obecnie zawiera ponad 13 tys. haseł.

Zobacz listę autorów

Najnowsze hasła

Kontakt

Szybki kontakt